• Isseltaler Musikanten
  bijna 45 jaar blaasmuziek!
 • Egerländerblaasmuziek
  zoals het bedoeld is!
 • Optredens met
  Isseltaler Schwung
 • onder leiding van
  Cyrille van Poucke
 • Blaasmuziek
  met Passie
 • Topklasse blaasmuziek
  uit Rheden

Auf Deutsch

Europese top in blaasmuziek komt lesgeven

  

Op 29 februari 2020 hebben de Isseltaler Musikanten weer een Egerländer Workshop georganiseerd. De topmusici van ‘Die Innsbrucker Böhmische’ komen naar Cultuurcentrum De Ogtent in Duiven voor een workshopdag. Twee keer eerder hebben deze professionals van dit onbetwiste toporkest in Nederland een workshop voor blaasmuzikanten gegeven. De Isseltaler Musikanten organiseerden al 7 succesvolle workshops.

Overdag zullen de Innsbrucker Böhmische als docent actief zijn, 's avonds zullen zij een uniek concert geven. Deelnemers aan de workshop hebben gratis toegang tot het concert; zij kunnen hun docenten dus 's avonds musicerend op het podium zien.
Het team van docenten wordt aangevuld met de Nederlandse klarinettist Jan de Rhoter, actief in het orkest Herman Engelbertinck u.s. Egerländer Musikanten en oud-lid van de Marinierskapel der Koninklijke Marine.  

Alles over de docenten van de Egerländer Workshop LEES HIER >

De organisatie is in handen van de Isseltaler Musikanten. Artistiek-inhoudelijk verantwoordelijk voor deze dag is Norbert Rabanser, muzikaal leider van Die Innsbrucker Böhmische. De organisatie heeft zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk amateurmuzikanten een leerzame dag te laten beleven en nodigen ook harmonie- en fanfaremuzikanten uit om (hernieuwd) kennis te maken met de Böhmische/Egerländerblaasmuziek.

Programma
De deelnemers aan de workshop gaan in secties en in orkestverband muziekstukken instuderen, welke ’s avonds tijdens een openbaar mini-concert als gelegenheidsorkest worden uitgevoerd. Aansluitend is er een concert door de Isseltaler Musikanten, gevolgd door een optreden van Die Innsbrucker Böhmische.

dagindeling.001

Die Innsbrucker Böhmische
Wanneer je het hebt over blaasmuziek in de kleinst mogelijke vorm, kun je niet om Die Innsbrucker Böhmische heen. De zeven beroepsmuzikanten creëerden 25 jaar geleden hun eigen stijl, een stijl die inmiddels door veel groepen in de kleine bezetting wordt gekopieerd, maar nog nooit is geëvenaard. Het stempel ‘Das Original’ heeft deze groep dus terecht verdiend, zeker als men de vele eigen composities van slagwerker en leider Norbert Rabanser en tenorhornist Mathias Rauch in acht neemt.

Het orkest behoort tot de crème de la crème van de blaasmuziek in Europa.
De single-productie van het nummer "Land Tirol die Treue" van Die Innsbrucker Böhmische werd met goud bekroond. Tot op heden heeft het ensemble 13 cd's opgenomen en is het ongeveer 50 keer per jaar in heel Europa op het podium te beluisteren. Op de grote festivals als Woodstock der Blasmusik staan Die Innsbrucker Böhmische als headliner geprogrammeerd.
Het orkest Die Innsbrucker Böhmische werd opgericht in 1997 door slagwerker Norbert Rabanser. De in Zuid-Tirol geboren Rabanser is de muzikale leider van het gezelschap. Tot 1999 heeft hij als slagwerker deel uitgemaakt van het Tiroler Symphonieorchester Innsbruck. Momenteel doceert hij aan het Tiroolse Conservatorium. Het is het onbetwiste toporkest in kleine bezetting in het Böhmische muziekgenre en is in dit genre nog niet overtroffen in kwaliteit. De handelsmerken van de groep zijn de originele composities en de eigen arrangementen, die een hoge mate van virtuositeit verlangen. De professionele muzikanten zijn bij elkaar gekomen om de Böhmische blaasmuziek tot in de perfectie uit te voeren. Hun sound is uniek en heeft een onmiskenbare stijl. De zeven professionele musici van Die Innsbrucker Böhmische komen uit de klassieke muziek. De musici zijn actief in symfonieorkesten, zoals het Tiroler Symphonieorchester Innsbruck of de Münchner- und Wiener Philharmonikern. Een aantal musici was destijds actief bij Ernst Mosch und seine Original Egerländer Musikanten. De musici zijn docent aan muziekscholen en universiteiten, componeren voor blaasorkest en zijn in verschillende muzikale stijlen thuis. Het hart klopt, ondanks de vele verschillende muzikale activiteiten, echter voor de blaasmuziek.

Op de website van de Isseltaler Musikanten en op de Facebooksites Die Innsbrucker Böhmische, das Original en Egerlaenderworkshop is alle informatie over het orkest te vinden.

  

Hoe kan ik mij inschrijven voor de Egerländer Workshop 2020?
Inschrijven kan via het online inschrijfformulier op de website www.isseltalermusikanten.nl. De deelnamekosten bedragen € 45,00, inclusief gratis toegang tot het concert van Die Innsbrucker Böhmische ’s avonds. Er tot en met 31 december 2019 beperkt Early Bird kaarten beschikbaar!
                                                                                            
Waar en wanneer?                                     
De Egerländer Workshop wordt gehouden op zaterdag 29 februari 2020 in Cultuurcentrum DE OGTENT, Remigiusplein 9, te (6921 BL) Duiven. De aanvang is 9.00 uur. Inschrijving kan via www.isseltalermusikanten.nl. Info via 026-38 20 245 of per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Europäische Blasmusik-Spitze kommt in die Niederlande um zu unterrichten 

 

Am 29. Februar 2020 haben die Isseltaler Musikanten einen Egerländer Workshop organisiert. Die Top-Musiker der "Innsbrucker Böhmischen" kommen zu einem Workshop-Tag ins Kulturzentrum De Ogtent in Duiven NL. Zweimal zuvor gaben die Profis dieses unangefochtenen Spitzenorchesters in den Niederlanden einen Workshop für Blasmusiker. Die Isseltaler Musikanten haben zuvor 7 erfolgreiche Workshops organisiert.

Tagsüber werden die Musiker der Innsbrucker Böhmische als Lehrer tätig sein, abends gibt es ein einzigartiges Konzert. Workshopteilnehmer haben freien Eintritt zum Konzert; so können sie abends ihre Lehrer auf der Bühne sehen.
Ergänzt wird das Lehrerteam durch den niederländischen Klarinettisten Jan de Rhoter, Mitglied des Orchesters “Herman Engelbertinck u.s. Egerländer Musikanten” und ehemaliges Mitglied der Marinierskapel der Koninklijke Marine.

Alles über die Lehrer des Egerländer Workshops LESEN SIE HIER>

Die Organisation liegt in den Händen der Isseltaler Musikanten. Künstlerisch und inhaltlich verantwortlich für diesen Tag ist Norbert Rabanser, musikalischer Leiter der Innsbrucker Böhmischen. Die Organisation hat sich zum Ziel gesetzt, möglichst vielen Amateurmusikern einen lehrreichen Tag zu ermöglichen und auch Harmonie- und Fanfarenmusiker (wieder) zum Kennenlernen der Böhmischen / Egerländer Blasmusik einzuladen.

Programm                               
Tagsüber lernen die Workshopteilnehmer Musikstücke in Gruppen und im Orchesterkontext, die abends als gelegentliches Orchester während eines öffentlichen Minikonzerts aufgeführt werden. Es folgt ein Konzert der Isseltaler Musikanten und eine Aufführung der Innsbrucker Böhmischen.

dagindeling.001

Die Innsbrucker Böhmische                
Wenn Sie über Blasmusik in der kleinstmöglichen Form sprechen, können Sie Die Innsbrucker Böhmische nicht ignorieren. Die sieben professionellen Musiker haben vor 25 Jahren ihren eigenen Stil kreiert, der heute von vielen Gruppen in der kleinen Besetzung kopiert wird, aber noch nie erreicht wurde. Daher hat sich das Siegel "Das Original" diese Gruppe zu Recht verdient, insbesondere wenn man die vielen Eigenkompositionen des Norbert Rabanser (Schlagzeuger und Leiter) und Mathias Rauch (Tenornhornspieler) berücksichtigt.

Das Orchester gehört zur Crème de la Crème der Blasmusik in Europa         
Die Einzelproduktion des Liedes "Land Tirol die Treue" von Die Innsbrucker Böhmische wurde mit Gold ausgezeichnet. Bis heute hat das Ensemble 13 CDs aufgenommen und ist 50 Mal im Jahr europaweit auf der Bühne zu hören. Bei den großen Festivals wie Woodstock der Blasmusik wird Die Innsbrucker Böhmische als Headliner programmiert.

Das Orchester Die Innsbrucker Böhmische wurde 1997 vom Schlagzeuger Norbert Rabanser gegründet. Rabanser wurde in Südtirol geboren und ist der musikalische Leiter des Unternehmens. Bis 1999 war er als Schlagzeuger Mitglied des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck. Derzeit unterrichtet er am Tiroler Konservatorium. Es ist das unangefochtene Spitzenorchester in einer kleinen Besetzung des böhmischen Musikgenres und hat in diesem Genre noch keine Qualitätssteigerung erfahren. Markenzeichen der Gruppe sind die Originalkompositionen und die eigenen Arrangements, die ein hohes Maß an Virtuosität erfordern. Die professionellen Musiker haben sich zusammengetan, um die böhmische Blasmusik perfekt darzustellen. Ihr Sound ist einzigartig und hat einen unverwechselbaren Stil. Die sieben Profimusiker der Innsbrucker Böhmischen kommen aus der klassischen Musik. Die Musiker sind in Symphonieorchestern wie dem Tiroler Symphonieorchester Innsbruck oder den Münchner- und Wiener Philharmonikern aktiv. Eine Reihe von Musikern war zu dieser Zeit bei Ernst Mosch und seinen Original Egerländer Musikanten aktiv. Die Musiker sind Lehrer an Musikschulen und Universitäten, komponieren für Blasorchester und sind in verschiedenen Musikstilen zu Hause. Trotz der vielen unterschiedlichen musikalischen Aktivitäten schlägt das Herz für die Blasmusik.

Alle Informationen zum Orchester finden Sie auf der Website der Isseltaler Musikanten und auf der Facebooksites Die Innsbrucker Böhmische, das Original en Egerlaenderworkshop.

  

Wie kann ich mich für den Egerländer Workshop 2020 anmelden?                                
Sie können sich über das Online-Registrierungsformular auf der Website www.isseltalermusikanten.nl registrieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 45,00 € inklusive freiem Eintritt zum Abendkonzert der Innsbrucker Böhmischen. Frühbuchertickets sind billiger, solange sie verfügbar sind. Infos +31(0) 263820245 oder per E-Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                           

Wo und wann?                                     
Der Egerländer Workshop findet am Samstagabend, den 29. Februar 2020 im Cultuurcentrum DE OGTENT, Remigiusplein 9, in (6921 BL) Duiven NL statt.

Duiven liegt direkt am Grenzübergang A3 Emmerich.

Der Start ist um 9 Uhr morgens. Sie können sich über www.isseltalermusikanten.nl anmelden. Infos +31(0) 263820245 oder per E-Mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  

Tagged Under
Isseltaler Musikanten gebruiken cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren.