• Isseltaler Musikanten
  1977 - 2022: 45 jaar 'Blasmusik'!
 • Egerländerblaasmuziek
  zoals het bedoeld is!
 • Optredens met
  Isseltaler Schwung
 • onder leiding van
  Cyrille van Poucke
 • Blaasmuziek
  met Passie
 • Topklasse blaasmuziek
  uit Rheden

 

Auf Deutsch

‘Egerländer Workshop’ met Die Innsbrucker Böhmische 

De dagindeling, de docenten en de cursusinhoud 

 

Op 29 februari 2020 hebben de Isseltaler Musikanten weer een Egerländer Workshop georganiseerd. De topmusici van ‘Die Innsbrucker Böhmische’ komen naar Cultuurcentrum De Ogtent  in Duiven voor een workshopdag. Twee keer eerder hebben de professionals van dit onbetwiste toporkest in Nederland een workshop voor blaasmuzikanten gegeven. De Isseltaler Musikanten organiseerden al eerder 7 succesvolle workshops.

Egerländer Workshop 2020

Leiding:

Norbert Rabanser (sectie-repetitie slagwerk, workshoporkest)

Docenten:

Norbert Rabanser

Mathias Rauch

Markus Ettlinger

Harald Kobler

Jan de Rhoter

Thema

Een introductie en een verdieping in de stijl van de Böhmische Egerländer blaasmuziek. Bij de sectieworkshops wordt aan de techniek en de muzikale opvatting gewerkt. Bij de workshop met het gehele orkest wordt het samenspel geoefend.

Cursusinhoud:

- Behandeling van elementaire blaastechnische onderwerpen, zoals goede ademhaling, houding enz.; 

- Creatieve inspeeloefeningen;

- Ritmiek;

- Ontwikkeling van een mooi rond geluid;

- Behandeling frasering, ritme en dynamiek bij het instuderen van drie Ernst Mosch-titels en twee oorspronkelijke titels van die Innsbrucker Böhmische.

Vier musici van de Innsbrucker Böhmische en een Nederlandse professional geven voor de volgende instrumenten een workshop:

 • slagwerk: Norbert Rabanser;
 • bas, trombone: Mathias Rauch;
 • flügelhorn, trompet: Markus Ettlinger;
 • tenorhorn, bariton: Harald Kobler;
 • klarinet, fluit: Jan de Rhoter.

 Dagindeling:

09:00 uur: aankomst 
10.00 uur: 1e workshop per sectie
11.30 uur: pauze 
11.45 uur:  2e workshop per sectie 
13.15 uur:  lunch  
14.00 uur:  3e workshop per sectie
15.30 uur:     pauze
15.45 - 17:00 uur:  orkestrepetitie met Norbert Rabanser
17.15 uur:  avondeten 
19.00 uur:  aanvang Isseltalerfest  
19.00 - 19.20 uur:  concert door de Workshopdeelnemers  
19.40 - 20.45 uur:   concert Isseltaler Musikanten 
21.00 - 0.30 uur:  concert Die Innsbrucker Böhmische  

 

Cursuskosten:  € 45,00, Early Bird kaarten zijn beperkt beschikbaar.

Inbegrepen in het cursusgeld: • Sectie- en algemene repetities met docenten van Die Innsbrucker Bohmische • de desbetreffende muziekpartijen • Ticket voor het Isseltalerfest met concert Isseltaler Musikanten en Die Innsbrucker Böhmische. 

Aantal deelnemers: Het aantal deelnemers is beperkt.

Neem mee: instrument en muziekstandaard.

Aansprakelijkheid: de organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade van welke aard dan ook.

aanmeldings ews.001

'Egerländer Workshop’ mit den Innsbrucker Böhmischen 

Der Tagesablauf, die Lehrer und die Kursinhalte

 

Am 29. Februar 2020 haben die Isseltaler Musikanten einen Egerländer Workshop organisiert. Die Top-Musiker der "Innsbrucker Böhmischen" kommen zu einem Workshop-Tag ins Kulturzentrum De Ogtent in Duiven NL. Duiven liegt direkt am Grenzübergang A3 Emmerich. Zweimal zuvor gaben die Profis dieses unangefochtenen Spitzenorchesters in den Niederlanden einen Workshop für Blasmusiker. Die Isseltaler Musikanten haben zuvor 7 erfolgreiche Workshops organisiert.

 

Egerländer Workshop 2020

Leitung:

Norbert Rabanser (Schlagzeug-Registerproben, Gesamtproben)

Dozenten:

Norbert Rabanser

Mathias Rauch

Markus Ettlinger

Harald Kobler

Jan de Rhoter

Thema
Einführung und Vertiefung in die Spielweise der Böhmischen Egerländer Blasmusik. In den Registerproben wird an der Technik und dem musikalischen Ausdruck gefeilt. In den Gesamtproben wird das harmonische Zusammenspiel geübt.

Kursinhalte:  
·      Behandlung grundlegender blastechnischer Themen wie richtige Atmung, Haltung usw. 
·      Kreative Einspielübungen 
·      Rhythmische Hilfestellungen
·      Entwicklung eines schönen runden Klanges
·      Erarbeitung der Literatur (Phrasierung, Rhythmus, Dynamik usw.) mit 3 Ernst Mosch Titels en 2 Originaltitels von den Innsbrucker Böhmischen.
 
Vier Musiker von den Innsbrucker Böhmischen und ein niederländischer Berufsmusiker halten für folgende Instrumente einen Workshop:  

 • Schlagzeug - Norbert Rabanser
 • Posaunen, Bässe - Mathias Rauch
 • Flügelhorn, Trompeten - Markus Ettlinger
 • Tenorhorn, Bariton - Harald Kobler
 • Klarinette, Flöte - Jan de Rhoter

Tagesablauf 

09:00 Uhr:  Ankunft / Eintreffen 
10:00 Uhr:  Registerprobe 1. Workshop
11:30 Uhr:  Pause
11:45 Uhr:  Registerprobe 2. Workshop
13:15 Uhr:  Lunch 
14:00 Uhr:  Registerprobe 3. Workshop
15:30 Uhr:     Pause
15:30 - 17:00 Uhr:  Gesamtprobe mit Norbert Rabanser
17:15 Uhr:  Abendessen 
19:00 Uhr:  Festbeginn 
19:00 - 19:20 Uhr:  Konzert der Workshop Teilnehmer  
19:40 - 20:45 Uhr:  Konzert der Isseltaler Musikanten 
21:00 - 0:30 Uhr:  Konzert Innsbrucker Böhmische 


Kurskosten:  45,00 €, Early bird Tickets erhältlich. 
 
In der Kursgebühr enthalten: • Register- und Gesamtproben mit den Musikern der Innsbrucker Böhmischen • Notenmaterial • Eintrittskarte für das Isseltalerfest mit Konzert Isseltaler Musikanten und Die Innsbrucker Böhmische. 
  
Teilnehmerzahl: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Mitzubringen: Instrument und Notenständer.
Haftung: Seitens des Veranstalters wird keine Haftung für Unfälle oder Schäden jeglicher Art übernommen. 

aanmeldings ews.001

 

 

Tagged Under
Isseltaler Musikanten gebruiken cookies om uw gebruik van onze website te optimaliseren.